Vesmírni Hrdinovia

Jedinečná scifi show plná hrdinstva a odvahy, bez ktorej sa záchrana Zeme a Vesmíru nikdy neudeje. V tejto scifi show uvidíte intergalaktické monštrá (Horenosus Pyšný, Dutohlavus Obrovský, Dlhoprstus zlodejský, Konzumus Pozemský) a Superhrdinov, ktorými sa nakoniec možno stanú aj odvážni diváci.

Dĺžka predstavenia: 43 minút
Požiadavky na realizáciu: rovný spevnený povrch (môže byť aj trávnatý) minimálne 5x5 m; 2x bezšnúrový mikrofón a pripojenie na aparatúru s osobným počítačom (alebo USB).